Belangrijke informatie voor mensen met de Nederlandse nationaliteit

Informações importantes par pessoas com nacionalidade neerlandesa. A partir de 9 de março de 2014 os passaportes para adultos têm validade de 10 anos e para abaixo de 18 anos tem 5 anos. As tarifas cobradas para expedição no exterior subiram. (Em holandês)

Nieuwe paspoorten volwassenen 10 jaar geldig

Vanaf 9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten de geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor reisdocumenten zullen ingaan op dezelfde datum.

Wat zijn de nieuwe tarieven?

Deze tarieven zijn vastgesteld op een kostendekkend niveau. De prijs van een paspoort dat in het buitenland wordt aangevraagd bedraagt € 131,11 voor een volwassene (onder de 18 jaar is de prijs € 115,20). Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen ook bij een aantal gemeenten in Nederland een reisdocument aanvragen. De tarieven liggen daar lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Bij deze gemeenten kost een paspoort voor een volwassene niet ingezetene € 101,75. (Onder de 18 jaar € 85,84)

Waarom worden paspoorten en identiteitskaarten die in het buitenland door de Nederlandse vertegenwoordigingen worden afgegeven na 9 maart 2014 duurder?

De prijs die aanvragers betalen voor reisdocumenten stijgt naar een kostendekkend niveau. Het ministerie van BZ heeft voorheen veel geld moeten toeleggen op deze dienstverlening. Door de bezuinigingen is hiervoor geen ruimte meer. Daarom heeft BZ er voor gekozen de verstrekking van reisdocumenten kostendekkend te maken. Hiermee komt een einde aan de praktijk waarbij BZ veel geld moet toeleggen op deze dienstverlening.

Waarom kosten reisdocumenten vanaf 9 maart bij onze vertegenwoordigingen in het buitenland meer dan reisdocument die bij gemeenten worden aangevraagd?

De kosten van deze dienstverlening via ons wereldwijde netwerk van Nederlandse vertegenwoordigingen ligt, per reisdocument, hoger dan de kosten van deze service die gemeenten bieden. Dat komt vooral door schaalvoordelen van gemeenten, die gemiddeld veel meer reisdocumenten verstrekken dan onze posten in het buitenland. BZ investeert relatief veel voor verhoudingsgewijs weinig paspoortafgiftes per post. Ook Nederlandse gemeenten hanteren voor deze dienstverlening kostendekkende tarieven, maar omdat de kosten die gemeenten maken per paspoort gemiddeld lager zijn, is de prijs die een aanvrager van een paspoort bij een gemeente betaalt, ook lager.

Hoe komt BZ Nederlanders die in het buitenland wonen en een paspoort nodig hebben tegemoet?

De geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen wordt verhoogd van vijf naar 10 jaar. Reisdocumenten worden dus twee keer zo lang geldig. Behalve bij het wereldwijde postennetwerk kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen, de zogenaamde niet ingezetenen, voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij de gemeenten Den Haag, Haarlemmermeer (Schiphol), Oldambt, Enschede, Montferland, Echt-Susteren, Maastricht, en Bergen op Zoom. De tarieven voor reisdocumenten zijn voor de gemeenten kostendekkend en liggen op een lager niveau dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Waarom zijn paspoorten voor jongeren onder de 18 jaar, die vijf jaar geldig zijn, straks nauwelijks goedkoper dan reisdocumenten voor volwassenen, die 10 jaar geldig worden?

De kosten van de afhandeling van een aanvraag van een reisdocument voor personen jonger dan 18 jaar zijn gelijk aan de afhandeling van de aanvraag van een reisdocument voor een volwassene. Alleen de specifieke kosten die de overheid moet maken voor het tien jaar geldige paspoort worden niet doorberekend aan jongeren.