Nieuwe paspoorten

Belangrijke informatie:

Vanaf 9 maart 2014 worden de Nederlandse paspoorten voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten de geldigheidsduur van vijf jaar.

Nieuwe tarieven voor reisdocumenten zullen ook ingaan op dezelfde datum:

Regulier of zakenpaspoort (geldigheid 10 jaar, volwassenen): € 131,11

Regulier of zakenpaspoort (geldigheid 5 jaar, minderjarigen): € 115,20

Noodpaspoort / Laissez Passer: € 46,61

Dubbele / meervoudige nationaliteit?

Als u het paspoort met de geldigheidsduur van 10 jaar laat verlopen; kunt u het Nederlanderschap verliezen (artikel 15.1.c RWN) indien het volgende op u van toepassing is:

– u bent op de datum van de verstrekking van dit paspoort meerderjarig; en

– u bezit naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit; en

– u heeft hoofdverblijf buiten Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europase Unie van toepassing is.

U kunt dit voorkomen door:

– een nieuw paspoort verstrekt te krijgen vóórdat dit paspoort ongeldig wordt; of

– een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap verstrekt te krijgen vóórdat dit paspoort ongeldig wordt; of

– vóórdat dit paspoort ongeldig wordt één jaar of langer hoofdverblijf te hebben in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten,dan wel in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.

Voltar para a página: Cidadania

Novos passaportes

Informações importantes

A partir de 9 de março de 2014, a emissão dos passaportes holandeses para adultos será feita com validade de 10 anos; já para os até 10 anos, permanece a validade de 5 anos.

As novas taxas consulares também entrarão em vigor a partir de 9 de março de 2014.

Passaporte regular ou de negócios (validade de 10 anos, adulto): € 131,11

Passaporte regular ou de negócios (validade de 5 anos, menores de idade): € 115,20

Passaporte de emergência / Livre transito: € 46,61

Dupla / múltipla nacionalidade?

É possível perder a nacionalidade holandesa (artigo 15.1.c RWN) se deixar o passaporte de 10 anos expirar e se os seguintes itens forem aplicáveis:

– no momento da emissão do seu passaporte for maior de idade (pelo menos 18 anos); e

– além da nacionalidade holandesa, você possuir outra nacionalidade; e

– quando não está morando em Holanda, Aruba, Curaçao ou São Martinho, nem em nenhum dos países da União Europeia.

Você pode evitar que isso aconteça:

– tendo a emissão do novo passaporte antes da data de expiração dele; ou

– obter a “Declaração de Posse de Nacionalidade Holandesa” antes da data de expiração deste passaporte; ou

– morar na Holanda, Aruba, Curaçao ou São Martinho, ou em um dos países da União Europeia por pelo menos 1 (um) ano antes da data de expiração do passaporte.