Acervo cultural

No Centro de Documentação da ACBH é mantido um acervo cultural  com mais de 200 unidades, entre documentos, relatórios, folhetos, artigos, trabalhos acadêmicos e livros em holandês e português.

Além disso o acervo inclui material iconográfico e audiovisual, também relacionados à emigração, imigração, cooperativismo, história das colônias holandesas, histórias de famílias, entre outros.

Unaí

1 . Colônia Brasolândia 1984 – 2009

Álbum(livro) de fotos em recordação aos 25 anos da “Colônia Brasolândia” legendas em português e holandês; páginas não numeradas

Ano de publicação: 2009

ALGEMEEN OVER EMIGRATIE NAAR BRAZILIË

1 . Verslag van een oriëntatiereis naar Brazilië      (59 pagina’s)

Schrijver: S.C.Waterdrinker

Jaar van uitgave: april 1984

2 . Op een dag zullen ze ons vinden  –  Een Zeeuwse geschiedenis in Brazilië

(160 pagina’s)

Schrijvers: Ton Roos en Margje Eshuis

Jaar van uitgave: 2008

3 . Os Capixabas Holandeses  –  Uma história holandesa no Brasil

(160 páginas)

Autores: Ton Roos en Margje Eshuis

Ano de publicação: 2008

4 . Thuis in de wereld – Ervaringen van Nederlandse emigranten

(159 pagina’s)

Schrijfster: N Schouw-Zaat

Jaar van uitgave: juni 2006

5 . Brazilië: de nieuwe agrarische supermacht?       (56 pagina’s)

Uitgave van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Internationale Zaken

Jaar van uitgave: 2005

6 * Memórias de uma família de imigrantes holandeses  (45 páginas)

Autora: Jeannette Frederika Wilhelmina Pieper-Heil (1899-??)

Ano de edição: 1975

7 . Brazilië als land voor Nederlandse kolonisten – Beknopt overzicht van wat  men tevoren dient te weten

Schrijver: Julio Tamanco

Jaar van uitgave: 1949

8 . Hoe en waar boeren de Nederlanders in Brazilië?        (40 pagina’s)

Schrijver(s): Bureau van het Emigratiebestuur

Jaar van uitgave: 1980

9 . Brazilië, een economisch-commerciële orientatie

Publicatie van de Economische Voorlichtingsdienst          117 pagina’s

Rapporteurs: Drs. J.D.Visser en R.J.G. van der Gugten

Jaar van publicatie: 1976

10. Nederlandse Landbouwkolonies in Brazilië

As Colônias Agrícolas Holandesas no Brasil

Schrijver/Autor: Bart Sorgedrager

Jaar van uitgave/Ano de edição: 1990

11. Land in opkomst – Nederlandse kolonisaties in de staat Paraná

Uitgave van de Christelijke Emigratie Centrale, Den Haag

Jaar van uitgave: 1961

12. Braziliaanse wandeling van een Nederlandse   (117 pagina’s)

Levensgeschiedenis van Els van Swaay

13. ‘Landbouwkolonies in Brazilië’, door ir. L.Hartman

Artikel geplaatst in Emigratie, drie-maandelijks tijdschrift gewijd aan

Emigratievraagstukken. no.11 Lente 1961

14. ‘Een blik op een nieuwe wereld’, door ir. L.Hartman

Artikel geplaatst in de ‘Emigratiekoerier’, officieel orgaan van de

Christelijke Emigratie Centrale, no. 234, 15 juli 1961

15. ‘Nederlandse vrouwen in Brazilië’, door H.R.Scholten

Artikel geplaatst in de ‘Emigratiekoerier’, officieel orgaan van de

Christelijke Emigratie Centrale; no. 234, 15 juli 1961

16. ‘Ons Tweede Thuis’, door L.W.Veelings

Dit is de titel van een hoofdstuk dat geschreven werd voor het boek “Ons

Tweede Thuis, emigrantenvrouwen schrijven van verre”.

Uitgegeven door de Emigratie Commissie van het Nederlands Vrouwen Comité

17. Cooperativas dos Campos Gerais

Elaborado por Keimpe van der Meer, assessorado por Alfredo Mittelstedt

Ano de edição: 1975

18. As Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil: um pouco da sua História,

Organização e Ensino

Autora: H. Van Arragon Kool

19. Een sprong in ’t duister? Emigreren….. Wat is dat?  (77 pagina’s)

Schrijver: Anthony van Kampen

Jaar van uitgave: ?

Uitgave tot stand gekomen door de medewerking van de Intergouvernamentele Commissie voor Europese Migratie te Genève

20. Brazilië Emigratieland

Schrijver:????

Jaar van uitgave:??//  (In het jaar dat Brazilië 62 miljoen inwoners telde!).

21.Vestiging in Brazilië

Schrijver:????

Jaar van uitgave:????

22. Brazilië 1959    (40 pagina’s)

Schrijver:????

23. Dutch agrarian settlements in Brazil as starting point for technical cooperation.

Bovenstaand artikel verscheen in nummer 15 van het blad ‘Circuit’: a link

between Friends of  The Netherlands throughout the world

Schrijver: R.Claassen       Jaar van uitgave:1966

24. Zuid-Amerika: reisverslag van een bezoek aan Argentinië en Brazilië

(25 pagina’s)

Schrijver: P.C.Elfferich

Jaar van publikatie: 1960

25. Eindlezingen en Afscheidsbezoeken in Arapoti, Castrolanda en Carambeí

Schrijver: ir. A.van der Schaaf

Jaar van publikatie: 1978

26. Kolonisatie Nederlandse Boeren Zuid-Amerika   (23 pagina’s)

Reisverslag

Schrijver: T.Cnossen

Jaar van publikatie: 1961

27. Herinneringen van Trijntje Rens

Dagboek over de periode 1/9/1909 (vertrek) tot 8/7/1912 (terugkeer in

Nederland)

28. Immigratie en Kolonisatie

Reglementaire Grondregelen voor den Bevolkingsdienst van het Nationale

Grondgebied. Brazilië. Decreet No. 6455 van 19 April 1907.

Rio de Janeiro 1907       NB. Het boekje is niet compleet, t/m pg 9

FOTOKOPIE COMPLEET

Uitgegeven door de Commissie voor de Propaganda en Economische Uitbreiding van Brazilië.

29. Agro-Logística Holandesa

Uitgegeven door  Agência Comercial Holandesa te Porto Alegre. 2011

30. Brochure ‘Informatie over Brazilië’. Uitgegeven door Internationale

Organisatie voor Migratie-Nederland. 1992. (104 pagina’s)

31. Praktische Informatie: Bijlage van bovengenoemde Brochure Brazilië.

(19 pagina’s)

Een inlegvel vermeldt speciale vliegtarieven (K.L.M.), in guldens, voor

emigranten. Eindbestemmingen: Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo en Santiago de Chile.

32. Vrienden herinneren zich Jos van Campen.

Uitgegeven door de Katholieke Emigratie Centrale en de Katholieke

Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden. 2011

Samengesteld door Nelly Schouw-Zaat en Kees Wijnen. (103 pagina’s)

33. Te gast in Brazilië                   (52 pagina’s)

Auteurs: verschillende, o.a. Mari Smits: Aalsmeer in Brazilië

Uitgever: Stichting Informatie Verre Reizen

Jaar van uitgave: 1995

34. Campos Gerais, Terra de Riquezas, Land of Wealth. 2010. Tweetalig

(157 pagina’s)

Uitgever: Editora Diário dos Campos

35. Cooperativas nos Campos Gerais. 1975.

Elaborado por Keimpe van der Meer e Alfredo Mittelstedt

36. Os assentamentos em grupo de camponeses holandeses. 2000.

(12 pagina’s)

Coordenadores: Dymphnus R.Vermeulen en Nicolaas Kors

37. Paraná Cooperativo, ano 6, número 67, abril 2011

Edição especial, Um pedaço da Holanda no PR: Capal, Castrolanda-Batavo

38. Pasta com inúmeros recortes de jornal sobre as colônias holandesas.

39. Campos Gerais: Estudo da Colonização (158 páginas)

Autor: Alberto Elfes (Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária (INCRA)  Coordenadoria Regional no Paraná

Ano de publicação: 1971

40. Rapport inzake een studiereis naar Brazilië betreffende

emigratieaangelegenheden (51 pagina’s met talrijke bijlagen)

Auteur: Mr. J.S.Biesheuvel

Jaar van publicatie: 1950

41. Brief van ir. A.van der Schaaf aan dr. ir. E.J.Kloosterman over het

Irati-project, gedateerd: 12 oktober 1971  + kaartje en foto’s

42* Holandeses no Brasil – 100 anos de imigração positiva

Autores: Alfredo O.G.Gallas e Fernanda Disperati Gallas

156 páginas

gráfica e editora: IPSIS

Ano de edição: 2012

43. Ensino, extensão, experimentação

Publicação do Departamento de Assistência Técnica da CCLPL

Ano de publicação:1979

44. Vestiging als bedrijf in Brazilië

Publicatie van de Federatie voor de Nederlandse Export (fenedex)

Auteur: R.Voogd                                             28 pagina’s

Jaar van publicatie: 1976

45. Assocep  (Associação de Orientação às Cooperativas) Relatório 1974

46. O que é, o que faz e o que pode fazer o cooperativismo no Brasil

Publicação da OCB: Organização das Cooperativas Brasileiras

37 páginas

Ano de publicação: 1973

47. Fifty Years

Artikel in het in het Engels geschreven viermaandelijkse tijdschrift

International Migration. Naast Carambeí worden ook de andere kolonies vermeld.

Schrijver: T.Cnossen                      Jaar van uitgave: 1963

48. De Nederlandse Agrarische Groepsvestigingen in Brazilië

Auteur: C.J.M.Wijnen                                         86 pagina’s

Jaar van uitgave: 2001

49. Praktijk en Patroon van recente Nederlandse groepsemigraties

Academisch proefschrift   564 pagina’s

Auteur: Willem van der Mast

Jaar van uitgave: 1963

50. Eindlezingen en afscheidsbezoeken in Arapoti, Castrolanda en Carambeí

op 18, 19 en 20 juni 1973                                        13 pagina’s

Schrijver: ir. A. Van der Schaaf

51. Verslag van een oriëntatiereis gemaakt door akkerbouwers, veehouders

en technici uit de ABC-kolonies, Holambra’s en Fundação Ruben Berta

van de Varig van af 28 mei tot en met 18 juni 1988

De reis stond onder leiding van ir. H.Peeten en D.R.Vermeulen- CCLPL

52. Reisverslag door ir. A.van der Schaaf, over zijn bezoek aan Brazilië van

10 tot en met 26 april 1978

53. Vader en Zoon: bundeling van een artikelenserie in het Centraal Maand-

blad over de problematiek rond de bedrijfsopvolging

Schrijver: ir. A.van der Schaaf- landbouwconsulent

54. Monte Alegre

Nummer 1 en 2 van het Maandblad ten dienste van de Gereformeerde

kolonie te Monte Alegre – Paraná – Brasil

Januari en februari 1966

55. Brieven van Emigranten uit Argentinië en Brazilië en Andere Gegevens

Brieven geschreven door de emigrant Antko Drenth vanaf 24 november

1890. In een brief van 3 juni 1892 maakt de weduwe, Gezina Drenth, mel-

ding van zijn overlijden en smeekt de familie om hulp. Na terugkeer in

Nederland verzamelde zij de brieven van haar man die in november 1893

in druk verschenen.  112 pagina’s.

56. 2007 – Centenário de Irati

Livro Imagens: fotos da cidade de Irati

Produção da Prefeitura Municipal de Irati- Ministério do Turismo

57. Kerkblad voor Zuid-Amerika – Officieel orgaan van de Ger. Kerken in

Zuid-Amerika (no. 6 van december 1949 en no. 8 van februari 1950)

58. Jaarverslag 1960 van de Christelijke Emigratie Centrale

59. Nederland – Weekblad voor de Nederlanders in Latijnsch Amerika

No. 40 van 12 maart 1943; No. 43 van 31 maart 1943; No. 46 van 21 april

1943 en No. 47 van 28 april 1943.

60. Emigratiekoerier- een groot aantal exemplaren  van mei 1961 tot mei 1965

61. Crônica da Holanda – edição especial

50 anos de emigração holandesa para o Brasil

62. Estudo Técnico-Econômico do Leite  (137 páginas)

Subsídios para uma política no setor para o Estado do Paraná (1975)

63. Landbouwkolonies in Brazilië

Artikel geschreven door Ir. L.Hartman met voorwoord van J.Kremer

7 pagina’s; gepubliceerd in ? tijdschrift in ? jaar.

64.Praktijk en Patroon van recente Nederlandse Groepsmigraties

Auteur: Dr.W van der Mast met een Ten Geleide van Prof. Dr.P.J.Bouman

564 pagina’s  Uitgever P.Noordhoff  N.V. Groningen   1963

65. Crônica da Holanda no. 100 (1987) Publicação do Departamento Cultural

e de Imprensa do Consulado-Geral dos Países Baixos no Rio de Janeiro

“As cooperativas agrícolas holandesas no Brasil” por Dr. J.J.Bosch

66. Informatie over Emigratielanden: Brazilië  103 pagina’s

Uitgave van de Internationale Organisatie voor Migratie-Nederland 1992

67. História do Paraná  Autor: Ruy Christovam Wachowicz

Editôra dos Professôres Curitiba 1967

(Em particular :Paraná Província Capítulo 11, páginas 109-120)

ALGEMENE BOEKEN OVER BRAZILIË