Samenvatting

1930 Kolonisten in Carambeí, Brazilië, bouwen een kerk. Ds. Wijngaarden, zoon van professor Wijngaarden heeft een brief geschreven aan Nederlanders in Brazilië die uiteindelijk in Carambeí arriveert.

1933 Ds. Buxvoort van Argentinië naar Carambeí gestuurd door de Christelijk Gereformeerde Zending. 14 September, 1933, organiseert Ds. Buxvoort een kerk met 24 leden die getuigen van hun geloof. 31 Belijdende leden met één ouderling en één diaken.

1934 Ds Muller in december naar Brazilië gezonden, salaris US$500 per jaar. De beroepende kerk is Midland Park Christelijk Gereformeerde Kerk.

1935 Ds Muller arriveert in januari en is daar tot 1952. Indonesische families komen. Het zijn Nederlanders; twee hebben een Indonesische vrouw. Ze hebben allemaal heel lang in Indonesië gewoond. Andere families uit Nederland druppelen binnen.

1936 Eerste reis naar Buenos Aires waar Jerry Pott dominee is.

1940 Ons eerste verlof. Er is oorlog in Europa. We bereizen 30 staten om dia’s te laten zien in kerken. Kunnen niet terug naar Brazilië. Verenigde Staten raakt betrokken in de oorlog en er worden geen visa gegeven.

1942 Krijgen visa. Zijn van plan naar Argentinië te gaan, maar krijgen het verzoek van de Braziliaanse regering en de Nederlandse ambassade terug te gaan naar Carambeí.

1943 Eerste telefoon in Carambeí maar niet van ons. Ds Muller wordt consul en doet ook de boekhouding van de coöperatie als de boekhouder gerecruteerd wordt voor de oorlog.

1946 Tweede verlof met Hans met ons.

1949 Nederlands Christelijk Emigratie Bureau stuurt een commissie van vijf personen om land te zoeken in de buurt van de succesvolle kolonie Carambeí voor een grote groep protestantse boeren. Bill is tolk-vertaler en onderhandelaar tussen de Braziliaanse en Nederlandse regeringen.

1951 Derde verlof. Castrolanda start. De boeren die arriveren voor deze kolonie zijn meest van de Gereformeerde Kerk. Veel mannen hebben ervaring als ouderling en diaken in Nederland.

In het begin zijn er twee ochtenddiensten en een middagdienst omdat het kleine gebouw dat als kerk dienst doet niet alle mensen kan bevatten. Er komen ongeveer veertig families.

1955 Vierde verlof.

1957 Ds Van Lonkhuyzen komt uit Nederland voor Castrolanda. Bill is dan voor de verspreide groepen. Ook een jaar in de Union Church in Rio de Janeiro.

1959 Vijfde verlof.

1960 Arapoti begint. De kerk in Carambeí omvat nu 113 families, Castrolanda 54 families. Het doel is nu 60 families die vanuit Nederland willen emigreren.

1962 Ds Muller vertrekt uit Arapoti en ds Moesker gaat van Carambeí naar Arapoti. Ds. Muller naar het Instituto Cristão. Dat is de school waar onze kinderen naar toe gaan na vier jaar lager onderwijs. De school is opgezet door Presbyteriaanse missionarissen. Als ze in het binnenland een zeer intelligent kind zagen dat graag verder wilde leren, maar geen school had om heen te gaan, stuurden ze het naar het Instituto. Ze gaven het over aan de Brazilianen. Toen wij het overnamen was het meer een school voor probleemkinderen geworden. Ds Evenhouse kwam en besloot dat het onmogelijk was voor de Christelijk Gereformeerde Zending om de school over te nemen. De kolonies hadden meer christelijk onderwijs nodig. De Nederlandse zending stuurde wat hulp, mensen zowel als geld. Met internationale hulp start ds Muller het huidige Instituut. Ds Muller wordt terug geroepen van verlof om twee jaar administrateur te zijn op het Instituut.

1967 Kort verlof met de bedoeling met pensioen te gaan, maar worden voor twee jaar terug geroepen naar het Instituut.

1970 Gepensioneerd (Bill 69 en Charlotte 70) naar Grand Rapids waar zoon Hans Bokhout woont. Bill gaat vijf keer terug op kosten van de kolonies, ik drie keer. Hadden korte beroepen in Whitinsville, Ma., Pinellas Park en Bradenton, Fl., Vanastra, On., Canada en Lynden, Wa. Waren ongeveer een jaar in Arapoti (rond 1973).