Goede voornemens

De feestdagen zijn voorbij, 2012 is geweest, de wereld is niet vergaan en 2013 ligt voor ons. De eind-van-het-jaardrukte hebben we gehad het oude jaar is weggeknald en voor ons ligt een gloednieuw jaar. En wat gaan we daarmee doen? Jaarwisseling geeft een beetje het gevoel dat we met een schone lei kunnen herbeginnen, een beetje het idee dat er een keerpunt is, dat er om reden van de datum verandering zou kunnen plaatsvinden, en dat natuurlijk ten goede. Van het oude jaar met zijn teleurstellingen en tegenslagen wordt met veel kabaal afscheidgenomen en het nieuwe jaar wordt welkom geheten met goede voornemens, het liefst in het wit om vrede te bedingen. Wit is trouwens een interessante kleur voor een omslag, witte kleding, blanco jaar, dagen die ingevuld moeten worden, doelen die we gerealiseerd willen zien, noem maar op. Sentimentele tijd van clichés over een nieuw begin, de hoop op een beter, gelukkiger en voorspoediger jaar en de zekerheid van teleurstellingen als in januari al blijkt dat het leven gewoon doorgaat. Wezenlijke veranderingen zijn niet aan een datum gebonden, in ieder geval niet aan een kunstmatig geprikte kalenderdag. Positieve nieuwjaarswendingen zijn een illusie. Trouwens, het is helemaal niet zo’n goed idee om onaangename edoch verstandige goede voornemens door te voeren wanneer je in januari eindelijk met vakantie bent en heel gewoon wilt uitrusten en genieten. Het is echt slimmer om op dieet te gaan na de vakantie dan op 1 januari, om maar één voorbeeld te noemen.

Wereldwijd heeft de jaarwisseling al helemaal geen invloed, behalve dan dat het afschieten van vuurwerk goed is voor de handel in deze branche en voor de toeristenindustrie. Rond 31 december presenteren de media ons terugblikken op het afgelopen jaar en wagen zich aan vooruitzichten. Sommige halen er waarzeggers bij die ons vergasten op voorspellingen die wetenschappelijk onderlegd zijn met tarotkaarten, astrologie, botjes of een wazig in het niets staren. Dit onzinnige orakelen lijkt wetenswaardig, maar verandert niets aan de saaie maar realistische continuïteit van het leven. Oorlogen en heersende hongersnoden gaan onverminderd door en hebben geen enkele boodschap aan het veranderen van het getal op onze kalenders. De situatie in het Midden-Oosten blijft meer dan explosief, onlusten blijven voortwoekeren en slachtoffers eisen en in Brazilië gaat de politieke corruptie gewoon door. Overbevolking groeit gestaag verder; water-, voedsel-, woning- en werkgelegenheidstekort zullen steeds nijpender worden en financiële crises en milieuproblemen blijven toenemen.

Wat natuurlijk ook blijft is dat het lang niet altijd leuk is om redelijk te zijn. Inconsequentie heeft zo z’n charme en het nemen van goede voornemens is daar een voorbeeld van, ook al mislukt het doorvoeren ervan. Het is heel wel mogelijk om verbeteringen in het eigen leven en gedrag aan te brengen door bewust een andere koers uit te stippelen, maar zonder een behoorlijke portie doorzettingsvermogen en motivatie komt er vaak weinig van terecht. En dát zit hem niet in een datum. Mondiaal kunnen we niet veel invloed uitoefenen, hoewel, er zijn wel persoonlijke initiatieven die een positieve weerslag hebben op de mensheid. Wij boeren nemen wat dat betreft een gunstige plaats in in de maatschappij. Een steeds groter aantal te voeden monden moet het met steeds minder landbouwgrond doen. De wereldvoedselvoorraden zijn erg laag en dat is een zorgwekkende situatie. Het is een geweldig goed voornemen ons in te zetten om per hectare meer te gaan produceren. Een doelstelling die volhardend in praktijk gebracht dient te worden in de hoopvolle verwachting bij te dragen aan het terugdringen van de voedselonzekerheid.

Een realistisch en voorspoedig nieuwjaar gewenst,

Tineke Voorsluys

Terug naar: Tineke’s Blog