Tulipana

Op 22 augustus 2014 is de website www.tulipana.org online gegaan. Het TULIPANA programma heeft tot doel het bedreigde cultureel erfgoed van Nederlandse emigranten en expats in Brazilië veilig te stellen en tevens dit materiaal digitaal te ontsluiten. Samen met vrijwilligers werken we aan de inventarisatie, conservering, digitale ontsluiting en het beschikbaar stellen van de bronnen: foto’s, Nederlandstalige archieven en Nederlandstalige week- en maandbladen.

Neem ook een kijkje op: www.facebook.com/landverhuizers

Terug naar pagina: Notícias