Leerling‑verpleegster in Passaic

Ik begon de opleiding in september 1923. Margaret Wallace was hoofd administratie, Sarah Loncor hoofd verplegingsdienst. Onze leerlingsuniformen waren blauwwit gestreept. We droegen een kraag als een priester met een gouden knoop in de nek, witte stijfgesteven schorten. We woonden in het zusterhuis ongeveer 100 voet (30 meter, C, L‑ B) van het ziekenhuis. We hadden aparte kamers. De dagdienst was 10 uur, de nachtdienst 12 uur. Het ziekenhuis had 200 bedden. Er was een mannenafdeling, een vrouwenafdeling, tweepersoonskamers, privé-kamers, een kinderafdeling, een kraamafdeling, operatiekamer, eerste hulp en een apotheek. De opleiding was ingekort tot twee en een half jaar wegens de verschrikkelijke griep van 1918, toen zoveel verpleegsters gestorven waren. Later werd het weer een driejarige opleiding. Ik slaagde in mei 1927. Wonende in het zusterhuis mochten we maar één middag per week weg, van 1 uur ‘s middags tot ‘s avonds 10 uur. Alle andere avonden studeerden we en de lichten moesten uit om 10 uur.

‘s Zondags hadden we vier uur vrij, van 9 tot 1 uur, of van 1 tot 5 uur, of iedere derde zondag van 3 tot 7 uur. Alleen niet als we zes weken nachtdienst hadden. Dan werkten we zeven nachten per week en mochten niet weg tot die zes weken om waren. Daarna hadden we twee volle dagen vrij. Ik weet zeker dat ik me dit goed herinner! Woensdags hadden we de hele dag les, ook als we ‘s nachts dienst hadden. Er waren wat lessen ‘s avonds en op dinsdag en donderdag hadden we om 4 uur een lezing van een uur.

De vakken waren Geschiedenis van de Verpleging, Algemene Verpleegkunde, Chirurgische Verpleegkunde, Kinderverpleging, Verloskunde, Scheikunde voor verpleegsters, Anatomie en Psychologie. Na een paar dagen les gingen we direct meewerken met de verpleegsters in het ziekenhuis. Na zes weken kreeg ik nachtdienst op de rnannenafdeling, met 24 patiënten en één “orderly” om me te helpen. Er werd me gezegd dat mijn uniform respect afdwong. Ik had niets te vrezen. We konden de inwonende arts bellen als we hulp nodig hadden, hij sliep boven.

“Noot: een orderly in Amerikaanse ziekenhuis is een mannelijk hulp die geen verpleegkundige handelingen mag verrichten. Ze geven b.v. hulp bij tillen, bedden verrijden, patiënten in een rolstoel naar de Röntgenafdeling brengen enz.