OPROEP

De Regenboog is een tijdschrift voor de Nederlandse kolonies in Brazilië. Het primaire doel van het blad is de onderlinge banden tussen Nederlandse immigranten em hun nazaten te behouden en te versterken. Hiervoor zetten de schrijvers uit de verschillende kolonies zich in. Via het kolonienieuws worden we op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de andere Nederlandstalige gemeenschappen.

Maar er blijft ruimte in het tijdschrift over die op dit moment gevuld wordt met algemene flitsen, berichten em achtergrondnieuws.

Wij, als redactie van De Regenboog, zouden het leuk vinden om die ruimte te vullen met bijdragen van mensen uit onze  gemeenschappen.  We hebben het niet over het kolonienieuws, maar over het op papier zetten van onderwerpen die ons bezighouden.

Dat kan liggen op het vlak van de agrarische sector, verhalen em anekdotes die zich afgespeeld hebben in onze gemeenschappen, Nederlands-Braziliaanse geschiedenis, het leven van alle dag in het hier en nu, noem maar op.

Wie voelt ervoor om onze gelederen te komen versterken? Het hoeft geen verplichting te worden, u kunt af en toe schrijven, slechts eenmalig iets met ons delen of regelmatig in de pen klimmen.

De taal hoeft geen probleem te zijn, De Regenboog is tweetalig en Nederlandse bijdragen zijn even welkom als Portugese.

Wij hopen hiermee een blad te maken dat in zijn geheel niet alleen vóór, maar vooral ook dóór koloniemensen gecreëerd wordt.